ข่าวประชาสัมพันธ์


Coding
ทีมงาน Live เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

จัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา

Coding
เชิญร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต

ร่วมถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

Coding
ทีมอาจารย์และนักศึกษา ถ่ายทอดสด Facebook LIVE

การแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

Coding
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัส 62

ณ ห้องเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

Coding
ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมนศ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

ในการแข่งขันพายเรือขวด 9พ.ย.65 เวลา13.00 ณ เทศบาลแม่จะเรา

Coding
กิจกรรม"ลอยกระทง สืบ สาน ศิลป์" เนื่องในวันลอยกระทง

โดยนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Coding
กิจกรรม บายเนียร์พี่CT62(ปี4)และ พี่CT61

โดยนักศึกษาและอาจารย์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Coding
ทีมงาน Live สด นักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร

Coding
ร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ตัวแทนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ในการประกวด Freshy boy & Girl 2565 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 ก.ย.65

Coding
วันที่ 26 ส.ค.65 กิจกรรม STEAM Walk Rally

กิจกรรมบูรณาการความรู้และทักษะสู่การปฏิบัติการ ด้วยฐานกิจกรรม

Coding
ออกหน่วยฝึกอบรม iot ให้นักเรียน กศน.วังเจ้า

อาจารย์และนักศึกษาออกหน่วยฝึกอบรม iot กศน.วังเจ้า 25 ส.ค.65

Coding
ผลการแข่งขัน ROV KPRUMS2022

รอบแบ่งกลุ่ม Round 1

Coding
เปิดเวทีประลอง ROV ระดับ ม.ปลาย/เทียบเท่า

ปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ก.ค.65

Coding
ขอเชิญรับฟังสัมนา 10 ก.ค.65 เวลา 13.00น.

เรื่อง

Coding
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ประจำปีการศึกษา 2565

Coding
ขอเชิญศิษย์ปัจจบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์

ในวันพุธที่ 16 มีนาม 2565

Coding
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรม " ไหว้ครูช่าง

วันพฤหัสที่ 10 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00น. เป็นต้นไป

Coding
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

ฝึกประสบการวิชาชีพ เทอม 2 ปีการศึกษา2564

Coding
อบรมกิจกรรม IOT สำหรับผู้เริ่มต้น

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4

Coding
ฝึกทักษะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่สอด ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง

Live สด ในกิจกรรม Road Show KPRUMS 2565

Coding
ทีมถ่ายทอดสดของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Live สด ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

Coding
ขอเชิญร่วมรับชมการแข่งขัน ROV COMTMS ครั้งที่ 1 คู่ชิงชนะเลิศ

ระหว่าง CT64 Vs CT63

Coding
การแข่งขัน ROV COMTMSครั้งที่ 1 คู่ที่ 2

พบกันระหว่าง CT62 Vs CT63

Coding
การแข่งขัน   ROV COMTMSครั้งที่ 1 คู่ที่ 1

พบกันระหว่าง CT62 Vs CT63

Coding
ตารางการแข่งขัน   ROV COMTMSครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมรับชมและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน ROV COMTMS

Coding
เปิดตัวชื่อทีมและผู้เข้าร่วมแข่งขัน   ROV COMTMSครั้งที่ 1

กิจกรรมรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่สอด

Coding
ประกาศรับสมัครทีมร่วมแข่งขัน ROV ครั้งที่ 1

เชิญศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า COMTMS สมัครร่วมแข่งขัน ROV ครั้งที่ 1

Coding
กิจกรรม พบปะพูดคุยระหว่างอาจารย์และนักศึกษาครั้งที่ 1

ภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์

Coding
ขั้นตอนการเข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ นศ.64

ปฐมนิเทศแบบออนไลน์ นศ.64 วันที่ 10 มิ.ย.64

Coding
ขยายเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

พี่ได้บอกน้องได้เรียน ปี64 (ขยายเวลารับสมัครถึง 28 พ.ค.64)

Coding
ขอเชิญร่วมกิจกรรม

พี่ได้บอกน้องได้เรียน ปี64

Coding
กิจกรรมรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 รหัส 60(รุ่นที่14)

Coding
กิจกรรมตลาดปันสุข ณ โรบินสัน แม่สอด

Cactus(กระบองเพชร) จำหน่ายโดยโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

Coding
กิจกรรมไหว้ครูช่าง

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูช่าง

Coding
ไหว้ศาลพระพิฆเนศและพระวิษณุ

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอาจารย์พร้อมนักศึกษาในโปรแกรมวิชา

Coding
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

Coding
กิจกรรมพัฒนาทักษะช่างในศตวรรษที่ 21

พัฒนาทักษะช่างในศตวรรษที่ 21และการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในศตวรรษที่ 21

Coding
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านโปรแกรมสำเร็จรูป

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการสร้างสื่อแอนนิเมชั่น
COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS