ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์ปัจจบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์

Responsive image

 ขอเชิญศิษย์ปัจจบันและศิษย์เก่า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่สอด
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์ในการใช้งาน API ด้วยภาษา PHP และ MySQL
ในวันพุธที่ 16 มีนาม 2565  


ตั้งเเต่ 9.00-16.00น (เปิดห้องอบรมตั้งแต่ 8.30น.) สามารถลงทะเบียนเพื่อรับ Link เข้าอบรมได้ที่

smiley https://bit.ly/3q1mnb2 smiley

yes สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวในการเข้าอบรม - โปรแกรท MS Team(จำเป็น)

- E-mail ของมหาวิทยาลัยo หรือ E-mail ของ Microsoft เช่น Hotmail, Outlook เพื่อใช้งาน MS Team(จำเป็น)

- เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติ(จำเป็น)

- หากสามารถต่อจอแยกเป็น2จอได้ เพื่อไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหน้าจอวิทยากรและหน้าจอผู้อบรม(ถ้ามี)

yes  คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- นักศึกษาปัจจุบัน ของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่สอด

- ศิษย์เก่า ของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่สอด

- บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

yes​​​​​​​  ผู้เข้าอบรมจนจบจะได้รับเกียรติบัตรจากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกคน 


14 March 2022


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS