ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีมงาน Live เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Responsive image

ตัวแทนทีมงาน Live สด นักศึกษาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ปีการศึกษา 2566 ผ่าน Facebook Live 
สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/kprumspr/videos/895894478125801


11 February 2023


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS