ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดิโอ

Responsive image

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรศักดิ์ อัสมิมานะ นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่สอดที่ได้รับ รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้โจทย์ “ประกวด Creative Idea เปลี่ยนวิกฤติ พลิก COVID-19 เป็นโอกาส” ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

26 October 2020


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS