ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อเรา

ที่อยู่

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 222 ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

เบอร์โทรศัพท์

งานประชาสัมพันธ์และธุรการ: 055 801 661 ถึง 2 ต่อ 8000

งานรับสมัครเข้าศึกษาต่อ: 055 801 664

ส่งข้อความหาเรา(สายตรงประธานสาขา)
-แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
-สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสาขาCOMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS