ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีมถ่ายทอดสดของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Responsive image

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่สอด รับหน้าที่ Live สด ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด กับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 


21 December 2021


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS