ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตดีเด่นประจำสาขา

Responsive image

????สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้ำว้า นส.ฤดีกาญจน์ ต๊ะอ้าย รหัส 59 ????ที่ได้รับบัณฑิตดีเด่นของสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด????‍????????‍????????‍????????‍????


06 February 2023


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS