ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

Responsive image

วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ.ชลบุรี นำคณะนักศึกษาโดย อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

15 October 2020


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS