ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม พบปะพูดคุยระหว่างอาจารย์และนักศึกษาครั้งที่ 1

Responsive image

วันที่ 30 มิ.ย.64 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม พบปะพูดคุยระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564
ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแนะนำตัวเองและสานสัมพันธ์พี่กับน้องในการเรียนแและการทำงานร่วมกัน
โดยมีอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาทุกท่าน และนักศึกษาเทคโนฯคอมทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม

 
 


30 June 2021


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS