ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ตัวแทนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Responsive image

ร่วมส่งกำลังใจให้กับ
????เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปี 1 รหัส 65 "ออมB3" และ "ออร์แกนG3"
????เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปี 2 รหัส 64 "ปุ้ยG10" และ "สไปร์ทB10"
ในการประกวด Freshy boy & Girl 2565
วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

  


30 August 2022


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS