ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกทักษะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่สอด ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง

Responsive image

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่สอด ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง และเป็นส่วนหนึ่งในการ Live สด ในกิจกรรม
Road Show KPRUMS 2565 https://fb.watch/a-2vV6fbId/
บนเพจ facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด

  

  

      


06 February 2022


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS