ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Responsive image

วันที่ 18 มี.ค.63 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียน 2562 พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา ณ อาคารเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพร้อมทั้งคณะอาจารย์ในโปรแกรมวิชาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาโชคดีเป็นคนดีของพ่อแม่ และสังคมสืบต่อไป

10 November 2020


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS