ข่าวประชาสัมพันธ์
ไหว้ศาลพระพิฆเนศและพระวิษณุ

Responsive image

วันพฤหัสที่ 2 ก.ค.63 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอาจารย์พร้อมนักศึกษาในโปรแกรมวิชา ร่วมไหว้ศาลพระพิฆเนศ และพระวิษณุ ณ ตึกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นสิริมงคล ปกปักคุ้มครองคุ้มภัยในการเปิดภาคเรียนปี 2563 นี้

28 October 2020


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS