ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 29 "สาขาเว็บดีไซน์"

Responsive image

????วันที่ 2-3 ส.ค.65 อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 29 "สาขาเว็บดีไซน์" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก แข่งขันรอบคัดเลือก 31 คน คัดเหลือ 10 คน เพื่อหาตัวแทนนักเรียนนักศึกษาลำดับ1,2,3 ไปแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศต่อไป นำโดย ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และรับหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันสาขาเว็บดีไซน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นคณะทำงานในครั้งนี้????‍????????‍????????‍????????

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link นี้
 


04 August 2022


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS