ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการเข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ นศ.64

Responsive image

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

✅ วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564

✅ เป็นระบบออนไลน์ สามารถเข้าระบบที่ไหนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามายังมหาวิทยาลัย

✅ นักศึกษาต้องรับชมวิดีทัศน์ และตอบคำถามให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จนครบทุกหัวข้อ

✅ เริ่มเข้าระบบได้วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

✅ สามารถรับชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

????แนะนำให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่ออรรถรสในการรับชม หากไม่มี สามารถใช้อุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ รับชมได้เช่นกัน

----------

✅ การเข้าสู่ระบบ ใช้ Username และ Password ดังนี้

⚠️ #ชื่อเข้าระบบ (รหัสนักศึกษา หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน)

⚠️ #รหัสผ่าน (วันเดือนปีเกิด) ตัวอย่าง 200344

----------
กองพัฒนานักศึกษา https://std.kpru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร https://www.kpru.ac.th/
..............
>>ขั้นตอนการใช้งาน www.comtms.com/reg_64.pdf

⚠️ ปฐมนิเทศนักศึกษาแบบออนไลน์ตามช่วงเวลาที่กำหนดไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย


04 June 2021


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS