ข่าวประชาสัมพันธ์
5 กรกฎาคม 2564

Responsive image

5 กรกฎาคม 2564 
วันสุดท้ายของการ เพิ่ม-ถอน รายวิชาออนไลน์
---------------------------------------------
ภาคเรียนที่ 1/2564 
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
---------------------------------------------

เพิ่ม-ถอน รายวิชา คลิก https://e-student.kpru.ac.th/adddrop/


01 July 2021


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS