ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยฝึกอบรม iot ให้นักเรียน กศน.วังเจ้า

Responsive image

????วันที่ 25 ส.ค.65 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  อบรมการพัฒนาทักษะ IOT ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อำเภอวังเจ้า เพื่อต่อยอดความรู้ทางความคิดและทักษะในศตวรรที่21 ขอขอบคุณ ผอ.กศน คณะครูและนักเรียน กศน.ที่น่ารักทุกท่าน ขอบคุณครูแกร่ง(เทคโน50) รักษาการแทน ผอ.กศน.วังเจ้าที่ดูแลและประสานงานกิจกรรมครั้งนี้  หวังว่านักเรียนจะนำความรู้และทักษะไปพัฒนาต่อยอดต่อไป????‍????????‍????????‍????
#พัฒนาความรู้ #พัฒนาทักษะ #พัฒนาชุมชน
โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่สอด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<


25 August 2022


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS