ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาทักษะช่างในศตวรรษที่ 21

Responsive image

วันที่ 3 ม.ค.63 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะช่างในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Azure และได้รับเกียรติจากอาจารย์อนุชา พวงผกา ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

15 October 2020


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS