ข่าวประชาสัมพันธ์


Coding
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตดีเด่นประจำสาขา

พี่น้ำว้า น.ส.ฤดีกาญจน์ ต๊ะอ้าย

Coding
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 29 "สาขาเว็บดีไซน์"

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก

Coding
ตรวจประเมินหลักสูตร ประจำปี 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Coding
ปฏิทินสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์

ประจำปีการศึกษา 1/2565

Coding
ถึงน้องๆว่าที่นักศึกษา ปี 1 รหัส 65 รุ่นที่ 19

สามารถสอบถามข้อมูลปัญหาต่างๆของสาขาวิชาได้ที่ช่องทางนี้

Coding
เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประจำปีการศึกษา 2565

Coding
สื่อและประชาสัมพันธ์ทอดกฐินวัดดอยพระธาตุ

จัดทำโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่สอด

Coding
COMTMS ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทีมงาน รพ.สนามราชภัฏฯแม่สอด

โปรแกรมวิชาเทตโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

Coding
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคต้นไม้ทุกชนิด

ให้กับ วัดดอยพระธาตุบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ 9 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

Coding
COMTMS ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

สู้กับโรคโควิด 19 และขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 อย่างปลอดภัย

Coding
5 กรกฎาคม 2564

วันสุดท้ายของการ เพิ่ม-ถอน รายวิชาออนไลน์(ภาคปกติ )

Coding
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ถึง 20 มิ.ย.64

Coding
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2564

Coding
อาจารย์ประจำโปรแกรมฯออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานลงพื้นที่

ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากสถานประกอบการ(ผู้ใช้บัณฑิต) 3-5 ก.พ.64

Coding
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2564 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) รอบ 2

Coding
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.64 - 14 ก.พ.64 (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)

Coding
รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประจำภาคเรียน 2562 พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา ณ อาคารเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Coding
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS