ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ประจำโปรแกรมฯออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานลงพื้นที่

Responsive image

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานและลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากสถานประกอบการ(ผู้ใช้บัณฑิต) เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต มรภ.กพ.มส. ประจำปีงบประมาณ 2565- 2569

วันที่ 3 กพ. 2564
ณ บริษัทมหาชน ผาแดงอินดัสทรี สนง.เหมืองแม่สอด
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกค้า สาขาแม่สอด
ทีว่าการอำเภอ แม่สอด
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ

วันที่ 5 กพ. 2564
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สาขา ตาก
ทางหลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงานหน่วนฃยงาน ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ต่อการร่างหลักสูตรในครั้งนี้

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/comtms/posts/4261038573910493


08 February 2021


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS