ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเทคโนฯคอมได้รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดคลิปวีดีโอ

Responsive image

การประกวดคลิปวีดิโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “ประเพณีลอยกระทงในมุมมองของฉัน”

????สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นายโกวนาท แสนทน 635320111 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2  ????????

???? ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
 

 

 

  


21 December 2021


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS