ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

Responsive image

????โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
????มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
????เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.64 - 14 ก.พ.64
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่
https://admission.kpru.ac.th/#/
สอบถามเพิ่มเติม
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 055-801664 หรือ 055-801661
????เว็บไซต์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
www.comtms.com

 


22 December 2020


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS