ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อและประชาสัมพันธ์ทอดกฐินวัดดอยพระธาตุ

Responsive image

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานทางพระพุทธศาสนา ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับวัดดอยพระธาตุ บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่9 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก


30 October 2021


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS