ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมไหว้ครูช่าง

Responsive image

วันพฤหัสที่ 20 ส.ค.63 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูช่าง ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 8.30 น. โดยมี ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะอาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการระลึกถึงครูช่างผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตต่อไป

10 November 2020


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS