ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

Responsive image

????โอกาสสำหรับน้องที่มีวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ที่สนใจ ความรู้ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ทำงานและประกอบอาชีพในยุคปัจุบัน

????‍????????‍????????????‍????????‍????
????โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ (รอบที่ 3) หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รับสมัครจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

????สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th/#/main

???? สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ????????

????ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่
https://www.comtms.com
หรือ
https://maesot.kpru.ac.th/prc/branch5.php

???? ประกาศเปิด - ปิดสาขาวิชาวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

???? ส่งเอกสารรายงานตัว วันที่ 5 มิถุนายน 2564 (ช่วงโควิด-19 ให้ส่งไปรษณีย์ไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเลย)

???? ปฐมนิเทศ วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564

???? เปิดภาคเรียน วันที่ 21 มิถุนายน 2564

ชำระค่าสมัครแล้วรอกรรมการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเรื่องการชำระค่าเทอม และกรอกข้อมูลรายงานตัว

???? การสมัครเรียน
???? ชำระเงิน
???? การสัมภาษณ์
ในตอนนี้จะเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

นักเรียน – นักศึกษา สามารถติดต่อขอข้อมูล หรือรับ – ส่งไฟล์เอกสาร หรือสอบถามรายละเอียดได้ทุกวัน ในเวลาราชการตามช่องทาง ดังนี้

☎️ 085-8158272 น.ส.ศิริทร ศิริคุณ(พี่เล็ก) เจ้าหน้าที่งานทะเบียน(แม่สอด)

Facebook page : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.กพ. แม่สอด#โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
www.comtms.com
☝️ #นวัตกรรมก้าวหน้า ✌️ #เทคโนโลยีก้าวทัน
????#สร้างสรรค์การศึกษา ????#พัฒนาความรู้คู่ชุมชน 

 


29 April 2021


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS