หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัคร นักศึกษาประจำปี 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


Coding

 COMTMS-PR 

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

Coding
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัส 62

ณ ห้องเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

Coding
ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมนศ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

ในการแข่งขันพายเรือขวด 9พ.ย.65 เวลา13.00 ณ เทศบาลแม่จะเรา

Coding
กิจกรรม"ลอยกระทง สืบ สาน ศิลป์" เนื่องในวันลอยกระทง

โดยนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Coding
ถ่ายทำ vdo มอโก้คี รายการชุมชนแชมป์เปี้ยน

ณ หมู่บ้านมอโก้โพคี ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 5-8 ต.ค.65

Coding
กิจกรรม บายเนียร์พี่CT62(ปี4)และ พี่CT61

โดยนักศึกษาและอาจารย์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Coding
ทีมงาน Live สด นักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร

COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS