ข่าวประชาสัมพันธ์


Coding
ถ่ายทำ vdo มอโก้คี รายการชุมชนแชมป์เปี้ยน

ณ หมู่บ้านมอโก้โพคี ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 5-8 ต.ค.65

Coding
นักศึกษาเทคโนฯคอมได้รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดคลิปวีดีโอ

นายโกวนาท แสนทน นศ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปี 2

Coding
VDO แนะนำ เดือนทั้ง 12 เดือนของพม่า

จัดทำโดย นายอัครพล สุยะวงษ์ 635320103

Coding
VDO แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว แม่สอด วัดไทยสามัคคี(วัดหลวงพ่อทันใจ) 

จัดทำโดย นายปัญจพล เชี่ยวสอาด 635320112

Coding
VDO แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว แม่สอด วัดไทยวัฒนาราม

จัดทำโดย นายสหัสวรรษ พุทธิวงศ์ 635320113

Coding
VDO อาหารของชาวเมียนมาร์

จัดทำโดย นายอภิสิทธิ์  ทิโน 635320105

Coding
VDO อาหารยอดฮิตของชาวเมียนมาร์

จัดทำโดย นายโกวนาท แสนทน 635320111

Coding
นศ.เทคโนฯคอมฯ รหัส 64

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดคลิป VDO

Coding
รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดิโอ

ในหัวข้อ Creative Idea เปลี่ยนวิกฤติ พลิก COVID-19 เป็นโอกาส
COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS