ข่าวประชาสัมพันธ์
VDO แนะนำ เดือนทั้ง 12 เดือนของพม่า

Responsive image

ผลงานรายวิชาของนักศึกษา  COMTMS 

 

จัดทำโดย นายอัครพล สุยะวงษ์ 635320103คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อแนะนำ เดือนทั้ง 12 เดือนของพม่า
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564
อาจารย์ผู้ดูแล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์

 


15 October 2021


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS