ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรม " ไหว้ครูช่าง

Responsive image

????ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรม " ไหว้ครูช่าง"ผ่าน MS Team หรือ Live Facebook สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่สอด
ในวันพฤหัสที่ 10 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00น. เป็นต้นไป ????????????????????
Link MS Team(สำหรับนักศึกษาและบุคลากร)
????https://bit.ly/3Kodgt3


09 March 2022


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS