หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัคร นักศึกษาประจำปี 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


Coding

 COMTMS-PR 

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

Coding
เชิญร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต

ร่วมถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

Coding
ทีมอาจารย์และนักศึกษา ถ่ายทอดสด Facebook LIVE

การแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

Coding
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัส 62

ณ ห้องเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

Coding
ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมนศ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

ในการแข่งขันพายเรือขวด 9พ.ย.65 เวลา13.00 ณ เทศบาลแม่จะเรา

Coding
กิจกรรม"ลอยกระทง สืบ สาน ศิลป์" เนื่องในวันลอยกระทง

โดยนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Coding
ถ่ายทำ vdo มอโก้คี รายการชุมชนแชมป์เปี้ยน

ณ หมู่บ้านมอโก้โพคี ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 5-8 ต.ค.65

COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS