หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัคร นักศึกษาประจำปี 2567

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์Coding

 COMTMS-PR 

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

Coding
ทีมงาน Live เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

จัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา

Coding
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตดีเด่นประจำสาขา

พี่น้ำว้า น.ส.ฤดีกาญจน์ ต๊ะอ้าย

Coding
เชิญร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต

ร่วมถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

Coding
ทีมอาจารย์และนักศึกษา ถ่ายทอดสด Facebook LIVE

การแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

Coding
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัส 62

ณ ห้องเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

Coding
ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมนศ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

ในการแข่งขันพายเรือขวด 9พ.ย.65 เวลา13.00 ณ เทศบาลแม่จะเรา

COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS