หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัคร นักศึกษาประจำปี 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


Coding

 COMTMS-PR 

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

Coding
ร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ตัวแทนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ในการประกวด Freshy boy & Girl 2565 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 ก.ย.65

Coding
วันที่ 26 ส.ค.65 กิจกรรม STEAM Walk Rally

กิจกรรมบูรณาการความรู้และทักษะสู่การปฏิบัติการ ด้วยฐานกิจกรรม

Coding
ออกหน่วยฝึกอบรม iot ให้นักเรียน กศน.วังเจ้า

อาจารย์และนักศึกษาออกหน่วยฝึกอบรม iot กศน.วังเจ้า 25 ส.ค.65

Coding
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 29 "สาขาเว็บดีไซน์"

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก

Coding
ผลการแข่งขัน ROV KPRUMS2022

รอบแบ่งกลุ่ม Round 1

Coding
เปิดเวทีประลอง ROV ระดับ ม.ปลาย/เทียบเท่า

ปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ก.ค.65

COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS