หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัคร นักศึกษาประจำปี 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


Coding

 COMTMS-PR 

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

Coding
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 29 "สาขาเว็บดีไซน์"

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก

Coding
ผลการแข่งขัน ROV KPRUMS2022

รอบแบ่งกลุ่ม Round 1

Coding
เปิดเวทีประลอง ROV ระดับ ม.ปลาย/เทียบเท่า

ปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ก.ค.65

Coding
ตรวจประเมินหลักสูตร ประจำปี 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Coding
ขอเชิญรับฟังสัมนา 10 ก.ค.65 เวลา 13.00น.

เรื่อง

Coding
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ประจำปีการศึกษา 2565

COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS