ประชุมนอกวาระ 1/64 อบรม STEM

ประชุม โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน STEM ให้กับนักศึกษา
17 มิ.ย. 64  

 

กิจกรรม Internet Of Thing(IOT) เพื่อการพัฒนา (ศ.23 ก.ค.64)

- ค่าวิทยากร 600 บาท x 6 ชม  X 2 วัน  2 คน  14,400 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน  70 คน x 80 บาท ป 2 มื้อ  11,200 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)  
- ค่าอาหารว่าง 70 คน x 30 บาท x 4 มื้อ           8,400 บาท   (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน   57600 บาท 


 
สรุปที่ประชุม

- อบรมเช้า > บ่ายปฏิบัติ โดยแยกห้องคอม2ห้องใช้คอมใครคอมมัน+internet
- รอ อ.เก่งสรุปราคาบอร์ดเพื่อที่จะสั่งซื้อ 
- วิทยากรหลัก อ.เก่ง  วิทยากรช่วย อ.แบงค์/อ.โจ๊ก
- ใช้ นศ.เทคโนเป็นผู้ช่วย TA
- อ.ป้อไม่อยู่ไปเป็นวิทยากร ตจว

 

Today197
Yesterday184
This week431
This month4337
Total99733

Who Is Online

1
Online

2566-01-28

Login Form

© 2023 Computer Technology Maesot By : Krittidhed Chindarphad